Oud-Katholiek

“Ik ben lid geworden van de Oud-Katholieke kerk van Nederland”, antwoordt de theoloog en dichter Willem Barnard op de vraag, waarom hij Oud-Katholiek geworden is, “omdat deze kerk een minderheidskerk is zonder macht”. Een minderheidskerk zonder macht – een kortere samenvatting is bijna niet te geven. Daarnaast noemt en roemt hij de liturgie, de aandacht voor de goede preek, het voluit meezingen, meebidden en stilzijn van de gelovigen tijdens de eucharistievieringen. Zij staat in de oude katholieke traditie. En er is aandacht voor pastoraat, catechese en diakonaat. Willem Barnard is lid van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht.
“Ik voel me enorm thuis bij de oud-katholieken”, schrijft Joris Koopman, lid van de Amsterdamse parochie in het maandblad voor de Oud-Katholieke kerk van Nederland. En hij vervolgt: ” Tegen de buitenwacht noem ik het ‘mijn kerk’ en zo voelt het ook. Ik ben blij dat ik erbij hoor en het is me dierbaar. Ik kom graag naar de dienst en vind het heerlijk om nog even nadien in de koffiekamer te blijven hangen. Het is uniek dat we zoiets in Amsterdam hebben, zo’n heerlijke plek waar we met een klein clubje mensen elkaar oprecht het beste gunnen. En waar we gezamenlijk op zondag ons geweten slijpen zodat we met elkaar als goede mensen in het leven staan.”
” Un Jansenist est un Calvinist, qui fait la messe”.
” Een Jansenist (een oude benaming, scheldnaam, geuzennaam voor Oud-Katholiek) is een Calvinist, die aan de mis doet” .
Tot zover enkele stemmen uit de levende en verleden kerk.