Oecumene

Evangelisch Lutherse gemeente

De statie werkt samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente die elke eerste zondag van de maand een viering heeft in de kapel. Al enige jaren zijn er gezamenlijke bezinningsmomenten. Sinds 2017 vieren we de Paascyclus van Aswoensdag, Goede Week, Pasen en Pinksteren samen.

http://www.luthersegemeentezutphen.nl/

Raad van Kerken

De activiteiten in de regio Twente zijn te vinden bij de raad van kerken Almelo:

http://www.raadvankerkenalmelo.nl