Wie zijn wij?

Oud-Katholiek

“Ik ben lid geworden van de Oud-Katholieke kerk van Nederland”, antwoordt de theoloog en dichter Willem Barnard op de vraag, waarom hij Oud-Katholiek geworden is, …

Lees meer

Statie

Een oudkatholieke statie is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap. Zij ontstaat uit een kerngroep. Dat is een groepje oudkatholieken dat geografisch nogal ver verwijderd is van …

Lees meer

Twente en Ommelanden

Na ongeveer 50 jaar als huiskerk en kerngroep is de geloofsgemeenschap van Twente een statie geworden. Het gebied omvat Oost Overijssel van de lijn Deventer-Ommen …

Lees meer

Vrij en op de schouders van

Wie een oudkatholieke eredienst bijwoont, zal rijkelijk rooms-katholieke rituelen, gebruiken, gebeden, geuren en kleuren en nog veel meer herkennen. In de vorm zijn er vele …

Lees meer

De Heilige Lebuïnus

“Onder des zoe quam uut Engelant een priester, gheheten Liafwinus, ende dese was gheboren van den olden Vriesen. Dese zende Gregorium over IJsel ende hem …

Lees meer