ontmoeting op Landgoed Herinckhave

1 juli 2017

Gezamenlijk initiatief
van de Evangelisch Lutherse Gemeente Hengelo en
de Oud Katholieke Statie Twente en Ommelanden

ds Louisa Vos en pr. Ward Cortvriendt

Uitnodiging voor een ontmoeting op Landgoed Herinckhave op 1 juli 2017.
Herinckhaveweg 6  7666 LK  FLERINGEN

een heerlijke plek om elkaar beter te leren kennen

 

Nu al enkele jaren maken de beide geloofsgemeenschappen gebruik van de Lebuïnuskapel in Hengelo aan de Dorpsmatenstraat 40. We ontmoeten elkaar soms in de vieringen en bij gezamenlijke activiteiten zoals de bijeenkomsten van maaltijd en bezinning. En dit jaar hebben we in de gezamenlijke vieringen van de veertigdagentijd, de Goede Week, Pasen en Pinksteren met elkaar gevierd en gebeden.
MAAR,

Hoe goed kennen we elkaar eigenlijk?

hoeveel is nog oningevuld?

Een goede reden om elkaar de gelegenheid te geven nader kennis te maken:
Wie zijn we? Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
We gaan het ervaren op zaterdag 1 juli van 11 uur tot 15 uur. Bij koffie, gesprek, lunch en gebedsviering.

U bent allen van harte uitgenodigd en als u maar enigszins kunt: KOM DAN.
GRAAG TOT 1 JULI OP HERINCKHAVE.
TEN BEHOEVE VAN DE LOGISTIEK DIENT U ZICH WEL AAN TE MELDEN!!
Programma: aankomst 10.45;11 uur inhoudelijke kennismaking en gesprek; 12.30-13.30 lunch; 13.30-15.00 uur themaprogramma, afsluiten met korte gebedsviering.
Louisa Vos en Ward Cortvriendt

OPGAVE BIJ ANDRÉ ZANDBELT VIA: 0546.815313 OF, BETER,  a.zandbelt@planet.nl