Incardinatie Ward Cortvriendt

Afgelopen maandag 11 november is tijdens de Sint Maarten vesperdienst in de Kathedrale Kerk in Utrecht, Ward Cortvriendt opgenomen in de geestelijkheid van het aartsbisdom.

Lees hier meer