Benoeming van pastoor voor Twente

Op 14 oktober 2012, de 20e zondag na Pinksteren werd Ward Cortvriendt als pastoraal assistent voor de Statie Twente geïnstalleerd door can.drs. Wietse van der Velde, vice-deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.

Nadat de Statie Twente een paar jaar onder de hoede van em. pastoor Klaas-Jan Homan had gefloreerd, is de pastorale zorg nu toevertrouwd aan de nieuwe pastoraal assistent. De aanstelling is voorlopig voor de duur van een jaar.

Voormalige rooms-katholieke priester Cortvriendt bekwaamt zich op dit moment aan het Oud-Katholiek Seminarie in de vakken, die daar worden gedoceerd. Wij wensen hem veel zegen toe in Twente.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2012